Wat is de omrekenfactor?

Volgen

Het is belangrijk dat de contracten van de medewerkers juist ingevuld zijn. Er wordt gevraagd naar de start- en eindtijd, contracturen, contractdagen, het salaris, maar ook naar de omrekenfactor. Maar wat is dit precies?

De omrekenfactor is de meest gebruikte manier om tot een tarief te komen. Het rekent het bruto uurloon om tot de werkelijke loonsom (inclusief werkgeverslasten).

Hier wordt de volgende formule voor gebruikt: omrekenfactor x bruto uurloon = tarief per uur


De omrekenfactor is opgebouwd uit:

  • Het bruto uurloon van de medewerker
  • Reserveringen voor vakantiedagen, vakantiegeld, feestdagen, kort verzuim
  • De werkgeverslasten (sociale lasten en pensioen)
  • CAO verplichtingen
  • Overige kosten (transitievergoeding, Arbo, etc.)
  • De bureaumarge

De omrekenfactor is bij elk bedrijf anders zijn. Om te achterhalen wat de omrekenfactor is, raden wij aan om dit aan de accountant of boekhouder te vragen. Zij weten welke omrekenfactor jij moet hanteren. 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen