Versturen van verschillende soorten uren

Volgen

Wanneer je gebruik maakt van een koppeling kunnen er verschillende soorten uren vanuit L1NDA naar jouw loonadministratiepakket verstuurd worden:

 1. Versturen van gewerkte uren van uurloners.
 2. Versturen van uitbetaalde plus uren (overuren).
 3. Versturen van de toeslag uren met bijbehorende percentages.
 4. Versturen improductieve uren (ziekte, vakantie, verlof).

1. Versturen van gewerkte uren van uurloners
Om de gewerkte uren van uurloners te versturen volg je de volgende stappen:

 1. Ga terug naar Kantoor en kies voor  Urenregistratie,
 2. Klik op het hamburger menu,
 3. Selecteer de roosterlagen die je wilt versturen (je kunt alle lagen selecteren),
 4. Kies de gewenste periode,
 5. Bij urenregistratie kies je voor Uurloners (Filter op alle uren),
 6. Klik op Bereken ,
 7. Controleer de uren op juistheid en eventuele meldingen,
 8. Verstuur de uren door op de koppeling logo te klikken en op verstuur de uren naar ...
  te klikken.


* Wanneer je gebruik maakt van een ander loonadministratiepakket zal dit achter 'Vaste Krachten' staan.2. Versturen van uitbetaalde plus uren (over uren)
Om de uitbetaalde overuren te versturen volg je de volgende stappen:

 1. Ga terug naar Kantoor en kies voor  Urenregistratie,
 2. Klik op het hamburger menu,
 3. Selecteer de roosterlagen die je wilt versturen (je kunt alle lagen selecteren),
 4. Kies de gewenste periode,
 5. Bij urenregistratie kies je voor Vaste Krachten (Filter op plusuren),
 6. Belangrijk! Wijzig Alle uren in Plus uren (als je dit niet doet worden de gewerkte uren verstuurd en krijgen de medewerkers dubbel uitbetaald),
 7. Klik op Bereken ,
 8. Controleer de overuren op juistheid en eventuele meldingen,
 9. Verstuur de uren door op de koppeling logo te klikken en op verstuur de uren naar ...
  te klikken.


     
  * Wanneer je gebruik maakt van een ander loonadministratiepakket zal dit achter 'Vaste Krachten' staan.

3.
Versturen van toeslag uren met bijbehorende precentages
De ingestelde variabele toeslaguren verstuur je via de koppeling met NMBRS. Volg hiervoor de volgende stappen:

 1. Ga terug naar Kantoor en kies voor  Urenregistratie,
 2. Klik op het hamburger menu,
 3. Selecteer de roosterlagen die je wilt versturen (je kunt alle lagen selecteren),
 4. Kies de gewenste periode,
 5. Bij urenregistratie kies je voor Vaste Krachten (Let op Filter toeslaguren),
 6. Belangrijk! Wijzig Alle uren in Toeslag uren (als je dit niet doet worden de gewerkte uren verstuurd en krijgen de medewerkers dubbel uitbetaald),
 7. Klik op Bereken ,
 8. Controleer de toeslaguren op juistheid en eventuele meldingen,
 9. Verstuur de uren door op de koppeling logo te klikken en op verstuur de uren naar ...
  te klikken.


  * Wanneer je gebruik maakt van een ander loonadministratiepakket zal dit achter 'Vaste Krachten' staan.

 

4. Versturen van improductieve uren (ziekte, vakantie, verlof)
In de improductieve laag registreren bedrijfsleiders zaken als (langdurige) ziekte, vakantie en verlof. Deze uren kun je naar NMBRS versturen via de koppeling door de volgende stappen te volgen:

 1. Ga terug naar Kantoor en kies voor  Urenregistratie,
 2. Klik op het hamburger menu,
 3. Selecteer de improductieve lagen (geen roosterlagen!) die je wilt versturen,
 4. Kies de gewenste periode,
 5. Bij urenregistratie kies je voor NMBRS Improductieve uren (ALLEEN IMPRODUCTIEF LAGEN SELECTEREN),
 6. Belangrijk! Wijzig filter in ALLE uren,
 7. Klik op Bereken ,
 8. Controleer de uren op juistheid en eventuele meldingen,
 9. Verstuur de uren door op de koppeling logo te klikken en op verstuur de uren naar ...
  te klikken.


  * Wanneer je gebruik maakt van een ander loonadministratiepakket zal dit achter 'Vaste Krachten' staan.

 

 

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen