Het publiceren / publiceermenu

Volgen

 

Wat betekent het rode publiceer icoontje en het getal ernaast?

Dat wordt in dit artikel uitgelegd.

 

Wat zie je in het publiceermenu?

Je ziet hier alle ongepubliceerde wijzigingen van jouw L1NDA account. Ongepubliceerde wijzigingen zijn wijzigingen die nog niet zichtbaar zijn gemaakt voor het personeel. De medewerkers zien dus deze wijzigingen nog niet in hun app en ze zijn ook nog niet per mail ingelicht over deze wijzigingen. Dit gebeurt pas als je ze publiceert via dit menu.

In dit menu zie je de wijzigingen van jou en jouw collega's, handig verdeeld in verschillende tabbladen. Je kan zien welke wijzingen dit zijn, in welke roosters en wie het is die nog moet publiceren. Je kan ook een overzicht ervan downloaden. Tenslotte kan je in dit overzicht periodes publiceren van jou, of voor jouw collega's. Je kan ook wijzigingen terug draaien, oftewel ongedaan maken.

 

Hoe moet ik publiceren?

Dit doe je door:

  1. het tabblad te openen waar je iets van wil publiceren
  2. een keuze te maken om welke periodes het gaat
  3. vervolgens te kiezen om deze wijzigingen te publiceren of ongedaan te maken

Zodra je wijzigingen publiceert worden deze zichtbaar gemaakt voor het personeel, ook in hun app. Ze worden per mail ingelicht over de wijzigingen die zijn gedaan.

 

Wat betekenen de 3 verschillende groene periode kolommen?

De wijzigingen in een publiceer tabblad zijn verdeeld in 3 verschillende kolommen.

  • In de middelste kolom laat altijd de wijzigingen zien die in je huidige roosterweergave zichtbaar zijn. Als je in een weekweergave zit, dan is dat de week waar je nu in zit. Bij een dag of maand weergave is dat dus de betreffende dag of maand die je op dat moment open ziet.
  • De linker kolom laat alle wijzigingen zien die zich bevinden voor deze periode.
  • De rechter kolom laat alle wijzigingen zien die zich bevinden na deze periode.

Je kan aanvinken welke periodes je wil publiceren of ongedaan maken.

 

Het tabblad 'Spoed wijzigingen'

Als er urgente wijzigingen zijn, dan komt dit tabblad als eerste tevoorschijn. Urgente wijzigingen zijn:

  • Ongepubliceerde wijzigingen in de huidige week en volgende week. Dit zijn wijzigingen die urgent gepubliceerd moeten worden, omdat het personeel op de hoogte gebracht moet worden van deze wijzigingen, anders komen ze misschien op het verkeerde moment naar hun werk.
  • Ongepubliceerde wijzigingen die in het verleden liggen. Dit zijn wijzigingen die urgent gepubliceerd moeten worden, omdat de verloning wordt gedaan aan de hand van de roosters en als daar wijzigingen in zitten die nog niet zijn gepubliceerd kan mogelijkerwijs de verloning verkeerd gaan.

Het tabblad 'Geselecteerde roosters'

Hier zie je alle wijzigingen die van jou zijn, en die zich bevinden in de werkroosters die jij op dat moment zichtbaar hebt gemaakt. Alles wat je publiceert in dit tabblad gaat dus alleen over de wijzigingen die jij zelf hebt gemaakt in de roosters die je op dat moment open hebt staan.

 

Het tabblad 'Overige roosters'

Dit tabblad is alleen zichtbaar als je werkroosters op dit moment uitgevinkt hebt (niet zichtbaar gemaakt), maar die wel nog ongepubliceerde wijzigingen bevatten. Je ziet er bij staan in welke werkroosters deze wijzigingen zich bevinden.

 

Het tabblad 'Andermans wijzigingen'

Dit tabblad is alleen zichtbaar als er anderen zijn op jullie account die nog roosterwijzigingen moeten publiceren. Je ziet bij de wijzigingen staan wie deze nog zou moeten publiceren. Jij kan ook deze wijzigingen publiceren namens hen.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen