Het synchroniseren van je medewerkers middels een koppeling met je loonpakket

Volgen

De koppeling met je loonpakket kan gebruikt worden om de personeelsgegevens vanuit de loonadministratie te importeren in L1NDA. De loonadministratie is in dit opzicht dan ook leidend voor de informatie, wat betekent dat de gegevens in L1NDA overschreven worden met die uit de loonadministratie. Alvorens je gaat verlonen is het belangrijk dat je zorgt dat je importeert met je loonpakket.

De import doe je bij de personeelslijst in L1NDA. Als de loonadministratie koppeling is geactiveerd zie je hier bovenin het de loonadministratie icoontje (let op, per loonpakket kan de vormgeving van dit icoontje verschillen). Klik hier om de gegevens te importeren:

Je komt dan in het volgende scherm:

Klik op 'Gegevens ophalen' om de import te starten. De voortgang wordt door middel van de roze balk weergegeven.

Hierna krijg je een overzicht van de geïmporteerde gegevens, deze gegevens zijn verder nog niet verwerkt. In dit overzicht zie je:

Welke nieuwe personen worden aangemaakt:

- Als deze personen al in L1NDA staan dan klik je op het meest rechter uitklap scherm en dan zie je onder 'Ken toe aan' de medewerkers staan die al in L1NDA zijn ingevoerd.  Je kunt dan de persoon koppelen aan  de persoon in L1NDA door op deze te klikken.

- Als er nieuwe personen zijn die nog niet bekend zijn in L1NDA dan kun je deze personen aanmaken door op het meest rechter uitklap icoontje te klikken en te kiezen voor 'maak aan'. Je voert dan nog het team, de functie en het contractsoort in.

- Bij elke medewerker moet je een keuze maken tussen 'maak aan', 'ken toe aan' of 'sla deze stap over'.  

Klik ten slotte op 'Gegevens bijwerken' om de wijzigingen daadwerkelijk door te voeren.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen