Achtergrond: Hoe wordt het verlof saldo uitgerekend?

Volgen

For English click here

Hoe wordt het verlof saldo uitgerekend?

L1NDA heeft de mogelijkheid om de vakantiedagen van je medewerkers bij te houden, Zo kan je altijd zien hoeveel vakantiedagen uitstaat. L1NDA heeft de mogelijkheid om wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen te onderscheiden en om vakantie dagen te laten vervallen als deze niet op tijd gebruikt wordt. Hieronder wordt uitgelegd hoe de berekening van de vakantiedagen in L1NDA werkt.

Opbouw vakantie uren

Gedurende het jaar houdt L1NDA bij hoeveel uren een medewerker gewerkt heeft waarover vakantie opgebouwd wordt. Wij kunnen voor je instellen bij welke contracten vakantie opgebouwd wordt.

Het aantal vakantieuren dat opgebouwd wordt kan ook door ons ingesteld worden. Hierbij worden het aantal vakantieuren dat opgebouwd wordt in een standaard werkweek ingesteld. Dit kan per vakantie potje ingesteld worden.

Bijvoorbeeld: Als iemand 40 uur per week werkt, dan worden er 160 wettelijke vakantieuren over het hele jaar opgebouwd. Een jaar bestaat hierbij altijd uit 52 weken. Bij 2080 gewerkte uren heeft diegene recht op 160 wettelijke vakantieuren.

Mocht je je medewerkers ook extra vakantieuren laten opbouwen dan kunnen we dat ook instellen. Deze uren noemen we Bovenwettelijke vakantieuren.

Bijvoorbeeld: je geeft je medewerkers 5 extra vakantiedagen. Deze vakantieuren kunnen bij L1NDA apart bijgehouden worden in een zogenaamde bovenwettelijke vakantiepot. Wij stellen dan in dat er bovenop de 160 wettelijke vakantieuren ook nog 40 bovenwettelijke vakantieuren opgebouwd worden.

Mocht je je oudere medewerkers daarboven ook nog een extra vakantiedag geven, dan kunnen we hiervoor een additionele contract voor aanmaken.

Opname vakantie uren

Gedurende het jaar houdt L1NDA bij hoeveel vakantieuren een medewerker heeft opgenomen. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden in wettelijke en bovenwettelijke vakantieuren. Wanneer een medewerker vakantie opneemt, kan de planner direct zien hoeveel uren deze medewerker op het eind van dit jaar zal hebben. Hierbij worden zowel de wettelijke als bovenwettelijke vakantie uren getoond.

Verval vakantie uren

Per 1 januari wordt bekeken hoeveel vakantieuren een medewerker niet heeft opgemaakt. Mocht een medewerker nog vakantieuren hebben openstaan dan kunnen deze vakantieuren nog steeds opgenomen worden. We kunnen ook instellen dat deze vakantie uren na verloop van tijd vervallen. Deze tijd kunnen we instellen als hele maanden. Wettelijke vakantieuren vervallen 6 maanden na 1 januari. Wij merken dat veel van onze klanten niet met deze verval werken, waardoor deze standaard uitstaat in de berekening.

Stel een medewerker in 2014 160 uren hebben opgebouwd en hiervan 144 uren hebben opgemaakt, dan heeft deze medewerker op 1 januari 2015 16 vakantiedagen opgebouwd in 2014. Deze 16 vakantiedagen vervallen dan automtisch na 6 maanden op 1 juli 2015.

Mocht er in maart 40 vakantieuren opgenomen, dan worden automatisch de eerste 16 uren van de overgebleven vakantieuren 2014 afgehaald. Pas wanneer er geen vakantieuren van vorige jaren over zijn, worden pas de vakantie van in dit jaar opgebouwde vakantie uren afgehaald.

Ook hierbij wordt rekening gehouden met de wettelijke en bovenwettelijke vakantie uren.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen