NMBRS

Volgen

For English click here

De koppeling tussen L1NDA en NMBRS werkt op twee vlakken:

1. Personeelsgegevens worden vanuit NMBRS naar L1NDA toegestuurd zodat de personeelsgegevens in L1NDA gelijk blijven aan die van NMBRS

2. De gewerkte uren worden vanuit L1NDA naar NMBRS toegestuurd waarmee je een groot gedeelte van de voorbereidingen voor de maandelijkse verloning in NMBRS reeds hebt uitgevoerd.

1. Personeelsgegevens synchronisatie
Medewerkers worden tussen NMBRS en L1NDA herkend aan hun BSN. Tijdens de personeelssynchronisatie worden een groot aantal personeelsgegevens en contractgegevens uit NMBRS gehaald en in L1NDA bijgewerkt. Wil je een verandering in deze gegevens aanbrengen, dan moet je dat in NMBRS aanpassen. Dan wordt het bij de volgende synchronisatie aangepast in L1NDA. 

Let op: sommige L1NDA persoonsgegevens worden (nog) niet uit NMBRS gehaald bij de synchronisatie. Als je deze wilt aanpassen dan kan je dat in L1NDA zelf doen.

Persoonsgegevens van NMBRS naar L1NDA
De volgende persoonsgegevens worden uit NMBRS gehaald en in L1NDA bijgewerkt. Let op: het heeft dus geen zin om wijzigingen in deze gegevens in L1NDA door te voeren.
L1NDA Velden:
- Voornaam
- Achternaam
- Verkorte naam (alleen de eerste keer, bij toevoegen van medewerkers in L1NDA)
- E-mail adres
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Administratie ID
- Telefoonnummer 1
- Telefoonnummer 2
- Burger Service Nummer
- Adres
- Postcode
- Woonplaats

Contractgegevens van NMBRS naar L1NDA
De volgende contractgegevens worden uit NMBRS gehaald en in L1NDA bijgewerkt. Let op: het heeft dus geen zin om wijzigingen in deze gegevens in L1NDA door te voeren.
L1NDA Velden:
- Filiaal
- Contract type (alleen als de namen van de contract types bij L1NDA en NMBRS precies overeenkomen)
- Startdatum
- Einddatum
- Salaris
- Uren per week
- Dagen per week


Hoe gaat het met een medewerker toevoegen en verwijderen?

Als je een medewerker toevoegt heb je twee opties:
1. Maak de medewerker eerst in L1NDA aan en vul bij het aanmaken het BSN in. Je kan hem dan direct gaan inroosteren in L1NDA. Als je hem pas op een later moment in NMBRS invoert, dan zal bij de eerstvolgende synchronisatie in L1NDA de personeelsgegevens bijgewerkt worden vanuit NMBRS (want L1NDA herkent de NMBRS medewerker aan de hand van het BSN)
2. Maak de medewerker eerst aan in NMBRS. Als je daarna in L1NDA de personeelsgegevens synchroniseert, dan de nieuwe medewerker meegestuurd worden en zal deze aangemaakt worden in L1NDA.

Als je een medewerker verwijdert:
Dit doe je door de medewerker eerst in NMBRS te deactiveren (nu wordt hij nooit meer meegestuurd tijdens de synchronisatie) en daarna in L1NDA te deactiveren (dan kan de medewerker niet meer inloggen in L1NDA). Je hoeft dus niet perse te synchroniseren om een medewerker te verwijderen.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen