Vanaf wanneer kunnen diensten geregistreerd worden?

Volgen

Het is pas mogelijk een dienst te registreren 15 minuten voor afloop van de dienst. Het is wel mogelijk om de dienst eerder te accorderen, de medewerker moet dan eerst de eindtijd aanpassen en opslaan. Wanneer de dienst  opnieuw geopend wordt kan hij geaccordeerd en opgeslagen worden.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen