Een medewerker kan zelf zijn diensten uit L1NDA halen terwijl ik daar geen bevoegdheid voor heb gegeven, hoe kan dit?

Volgen
Dit kan het geval zijn wanneer een medewerker staat ingedeeld bij een functie die recht geeft op het aanpassen van de eigen dienst. Wanneer medewerkers hiertoe bevoegd zijn kunnen zij ook eigen diensten verwijderen, dit kan L1NDA niet uitzetten. Wel kan voor een gehele functie worden uitgezet dat eigen diensten kunnen worden bewerkt, wanneer dit wenselijk is neem dan contact op met L1NDA.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen