Partnerportaal: Update 17 oktober 2017

Volgen

Bij het doorvoeren van een update van het partnerportaal op dinsdag 17 oktober 2017 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 1. diverse tabbladen toegevoegd
 2. kleurcodering van diensten
 3. checkout functionaliteit
 4. e-mailcommunicatie bij dienstwijziging bij je aangenomen kandidaat
 5. aanpassing in proces van aandragen van een kandidaat

 

Diverse tabbladen toegevoegd

Het partnerportaal heeft inmiddels een aantal extra tabbladen. Deze tabbladen geven de procedure aan van het moment dat een dienst wordt uitgevraagd bij de Flex Marktplaats, tot aan het moment dat de dienst is gewerkt en voltooid;

 • Offered Shifts
  Deze pagina bevat een overzicht van alle diensten die aan jou zijn aangeboden. In deze pagina kan je een kandidaat aandragen voor een openstaande dienst.
 • Pending Shifts
  Zodra je een kandidaat hebt aangedragen aan een openstaande dienst (deze is nog niet aangenomen), verplaatst deze dienst van de pagina 'Offered Shifts' naar de pagina 'Pending Shifts'. Mocht je meer dan een kandidaat willen toevoegen aan dezelfde dienst, dan kan je dat in deze pagina doen. 
  Zodra het Flex Marktplaats team jouw aangedragen kandidaat kiest om de dienst te gaan werken, verschuift de dienst van de pagina 'Pending Shifts' naar de pagina 'Fulfilled Shifts'. 
 • Fulfilled Shifts
  Dit is de pagina die al jouw vervulde diensten bevat. Met de link 'Only my fulfilled shifts' en 'All fulfilled shifts' kan je onderscheid maken welke diensten je in deze pagina wilt zien. 
 • Checkout
  Zodra een dienst die door jou is vervuld in het verleden ligt, verplaatst de dienst van 'Fulfilled Shifts' naar 'Checkout'. Klik hier voor meer informatie over de Checkout pagina. 
 • Archive
  Alle diensten die zijn afgerond in de Checkout pagina, plus de onvervulde diensten. 

Kleurcodering van diensten

Er is een kleurcodering toegepast (rood/geel) om de urgentie van acties op diensten te benadrukken. Te denken valt aan een onvervulde dienst van vandaag of morgen; deze wordt rood gekleurd in de pagina 'Offered Shifts' als de dienst bijna plaatsvindt maar er nog geen kandidaat is aangedragen. Een ander voorbeeld is de Checkout pagina; diensten die al langer dan 5 dagen in de Checkout pagina staan omdat het Checkout proces nog niet is voltooid, worden geel en in een later stadium rood gekleurd om je erop te wijzen dat deze diensten een actie vereisen.

 

Checkout functionaliteit

Met deze update van het partnerportaal kan je voortaan zelf de checkout invoeren. Lees hier hoe dat in z'n werk gaat. 

 

E-mailcommunicatie bij dienstwijzigingen bij je aangenomen kandidaat

In de volgende scenario's ontvang je voortaan een e-mail van de Flex Marktplaats, zodat je op de hoogte wordt gesteld van de veranderingen omtrent een dienst waar je aan gelinkt bent:

 • Wanneer jouw aangedragen kandidaat wordt aangenomen
 • Wanneer jouw aangenomen kandidaat wordt geannuleerd / een dienst met jouw aangenomen kandidaat wordt verwijderd. 

 

Aanpassing in proces van aandragen van een kandidaat

Je kunt via de pagina 'Offered Shifts' de kandidaat aandragen zoals je eerder al hebt gedaan; nadat je op de knop 'Add applicant' hebt geklikt, kom je in een nieuw scherm waarin alle eerder aangedragen kandidaten worden weergegeven. 

Waar je voorheen nog de zoekfunctionaliteit moest gebruiken om een reeds aangedragen kandidaat te selecteren voor een nieuwe dienst, wordt nu de lijst van reeds aangedragen kandidaten direct weergegeven. 

Door direct op een kandidaat te klikken wordt je naar een volgende pagina gebracht om je keuze van het aandragen van deze kandidaat te bevestigen.

Ook kan je gebruik maken van het zoekveld waarin je de naam van de kandidaat kan invoeren. Door middel van het klikken op 'Search' of gebruik te maken van je enter-toets, zoekt het systeem naar de desbetreffende kandidaat. Mocht de kandidaat die je wilt aandragen nog niet in de lijst staan, klik je op de knop 'Create new applicant not in this list' onderaan de lijst. Hiermee kan je een nieuwe kandidaat toevoegen.

Als je de gegevens van een kandidaat wilt bewerken, kan je dit doen nadat je deze hebt aangedragen voor een dienst in de pagina 'Pending'; klik op desbetreffende dienst, vervolgens op de kandidaat en daarna op de knop 'Edit'. 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen