Partnerportaal: Dienstenoverzicht

Volgen

Zodra je als partner bent ingelogd in het partnerportaal van de Flex Marktplaats, vind je een overzicht van alle diensten die aan jou zijn uitgevraagd. Dit overzicht, genaamd 'Shifts' bevat alle relevante informatie per dienst.

Hieronder vind je een uitleg van elke kolom:

FlexMarket Shift ID
Elke dienst dat wordt uitgevraagd aan de Flex Marktplaats door onze L1NDA-klanten krijgt een uniek ID. Deze ID is noodzakelijk om de diensten gescheiden te houden en wordt gebruikt als referentie tussen ons Flex Marktplaats team en de partners. 

Customer name
De customer name is de naam van de L1NDA-klant die de desbetreffende dienst heeft uitgevraagd.

Added At
De datum waarop de L1NDA-klant de desbetreffende dienst heeft uitgevraagd aan de Flex Marktplaats.

Work type
Deze kolom geeft aanvullende informatie over de dienst in de volgende format: vestiging / roosterlaag / type dienst

From date
Dit is de datum waarop de uitgevraagde dienst aanvangt.

Start time
Starttijd van de uitgevraagde dienst.

End time
Eindtijd van de uitgevraagde dienst. 

Break duration
De duur van de pauze van de uitgevraagde dienst, in minuten weergegeven. 

Shift duration
De duur van de uitgevraagde dienst (min de pauzetijd). 

Status
De status van de dienst. Is de dienst open, staat deze op 'Offered'. Is de dienst vervuld, dan krijgt de dienst de status 'Fulfilled'.  

Number of applicants
Het totaal aantal kandidaten dat is aangedragen voor de desbetreffende dienst. Dit aantal is inclusief de aangedragen kandidaten van andere partners, plus kandidaten die zich gedurende het proces van het vervullen van de dienst hebben teruggetrokken. 

Hired employee(s)
Zodra een dienst is vervuld door jou, wordt in deze kolom de desbetreffende kandidaat weergegeven. 

No. days requested in advance
Het aantal dagen van uitvraag tot aan de aanvang van de dienst ('added at' tot aan 'from date').

Days until the start
Het aantal dagen van de huidige dag tot aan aanvang van de dienst. Het geeft je dus een indicatie over hoeveel dagen de dienst zal plaatsvinden en telt automatisch af. 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen