Partnerportaal: Kandidaat terugtrekken

Volgen

Mocht je een kandidaat voor een uitgevraagde dienst hebben aangedragen, de dienst is nog niet vervuld maar je wilt de kandidaat alsnog terugtrekken van de selectieprocedure, dan kan je dit via het partnerportaal doen middels de volgende stappen:

  1. Login bij het partnerportaal
  2. Klik op de desbetreffende dienst in het dienstenoverzicht (tabblad 'Shifts')
  3. Klik op de gegevens van de kandidaat die je hebt aangedragen
  4. In het detailscherm van de gegevens van je kandidaat klik je op de knop 'withdraw applicant' om de kandidaat terug te trekken uit de selectieprocedure; de kandidaat kan niet meer worden aangenomen. 
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen